Η εφημερίδα μας με γνώμονα το δημοκρατικό διάλογο

και την ενημέρωση των πολιτών διοργανώνει την εκδήλωση :

 

 

Τοπική Αυτοδιοίκηση – εξελίξεις και προοπτικές

 

Το πάνελ των ομιλητών περιλαμβάνει αξιόλογους ομιλητές όπως:

 

 

 

 

 

Η εκδήλωση θα γίνει

 

την Παρασκευή 28 Μαρτίου

 

 

στις 6:30 το απόγευμα

 

στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

 

(Δημαρχείο Αιγάλεω, METROΑγ. Μαρίνας)

 

Θα γίνουν παρεμβάσεις υποψήφιων Δημάρχων