Ο  Γεώργιος Κοσμίδης δηλώνει με ανοιχτή επιστολή:

«Αποδέχομαι την πρόσκληση του υποψηφίου Δημάρχου Αιγάλεω

Λάμπρου Σκλαβούνου

και θα είμαι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

με τον Συνδυασμό ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»

 

KOSMIDIS ARXIKI

 

 

 

Συμπολίτες του Αιγάλεω,

Δεν είναι οι εκλογές, που δικαιώνουν την πολιτικοποίηση και τη συμμετοχή, αλλά η ουσιαστική και διαρκής συμμετοχή σε κάθε μέτωπο, εκεί όπου ο κόσμος μας δίνει την αγωνιώδη μάχη της βελτίωσης και της ευημερίας, είναι εκείνη, η οποία μπορεί να προσδώσει στις εκλογές το πραγματικό τους νόημα.

Δεν είναι οι -συνήθεις δυστυχώς- ιδιοτελείς προσωπικές επιδιώξεις, οι κομματικές σκοπιμότητες ή η αναζήτηση υπαρξιακής επιβεβαίωσης, τα κίνητρα που θέλουμε να οδηγούν στο προσκήνιο της εκλογής, τους διεκδικητές της, αλλά η αυτόβουλη, ολόψυχη και ειλικρινής προσήλωση στο καθήκον μιας κοινής ανελικτικής διαδρομής, η οποία μεταβάλλει τα πολιτικά πρόσωπα σε λειτουργούς του υπερβατικού, του ανυστερόβουλου και του ιδεατού κοινωνικού συμφέροντος.

Η πολιτική ανάθεση και κυρίως εκείνη, η οποία παράγεται δια της εκλογικής εντολής, είναι ανάγκη να παραδεχόμεθα ότι, δεν κερδίζεται ως έπαθλο, επιβράβευση ή επιβεβαίωση μιας έξωθεν καλής, μέχρι τούδε, μαρτυρίας αλλά ως αποδοχή, από το εκλογικό σώμα, μιας πειστικής πρακτικής, παρουσίας και ομολογίας. Δια της οποίας αποδοχής ανατίθεται βάρος ευθύνης και κατηγορηματική εντολή επιτελέσεως εναργούς, επωφελούς και αποκλειστικώς δημόσιου προγραμματικού συμφέροντος.

Ο αληθής πολίτης κατανοεί ότι η ενασχόληση με τα κοινά δεν του προσφέρεται ως ευκαιρία προσπορισμού προσωπικών ωφελημάτων, εξουσιών και εξοχότητας αλλά ως τιμητική ανάθεση μιας αποστολής, η προαγωγή της οποίας, του επιφυλάσσει τον πιθανότατο κίνδυνο της προσωπικής παραμέλησης, της οικονομικής ανάλωσης, της οικογενειακής στέρησης και της σωματικής καταπόνησης.

Η προσφορά στα κοινά δεν μπορεί παρά να συντελείται ιδίω αναλώματι. Πάσα προσέγγιση της προβληματικής του θέματος διαφορετική από τα ανωτέρω εκτεθέντα οδηγεί σε επιβλαβή δημόσια διαχείριση, σε απαξίωση των θεσμών και αποδόμηση της σχέσης αιρετού-εκλογέα. Ο αποφασισμένος και συνειδητός υποψήφιος εκπρόσωπος της κοινής βούλησης και διαχειριστής του υπέρτατου δημόσιου αγαθού της συμμετοχικής δημοκρατίας, προσέρχεται στην κρίση και ζητά την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του κρατώντας, με στερρά πεποίθηση, στα χέρια του μια αδιαπραγμάτευτη απόφαση: ότι θέτει εαυτόν στην υπηρεσία της αποστολής του και ότι η αποστολή του δεν οφείλει να τον επιστρέψει ωφελημένο.

Η πολιτική κονίστρα φιλοξενεί, κατά το μάλλον ή ήττον, πρόσωπα, που δεν έχουν τίποτε να διακινδυνεύσουν να χάσουν από την επαφή τους με τα κοινά. Συχνά μάλιστα βρίθει προσώπων, που ο μόνος λόγος για τον οποίον προσέρχονται στην εκλογική διεκδίκηση είναι η προσδοκία απολαβών, κερδών και εξασφαλίσεων. Αποτελεί, δια ταύτα, ασφαλές πρόκριμμα για την επιλογή των ικανών, το αλάθητο τεκμήριο της πρότερης επιτυχίας στον επαγγελματικό, οικογενειακό, επιστημονικό και κοινωνικό στίβο. Πρόκριμμα δια του οποίου μπορεί να εντοπιστούν εκείνοι, των οποίων οι ικανότητες αναλογούν στις απαιτήσεις των ευθυνών που θα κληθούν να αναλάβουν, ώστε να εγγυηθούν ασφαλή εκπλήρωση καθηκόντων και σκοπών.

Οι αυτοδιοικητικές διαδικασίες, καθώς εκ της φύσεώς τους βρίσκονται σε αναπόσπαστη επαφή με τη βιωματική καθημερινότητα, δεν επιτρέπουν στείρα πολιτική αντιπαράθεση, δια της οποίας τα συνήθη τυποποιημένα ιδεολογήματα αποσκοπούν στην αντικατάσταση του ασφυκτικού, τοπικού, κοινωνικού διακυβεύματος με κάποιον αλλότριο, προσχηματικά περιβεβλημένο με ιδεολογική επίφαση, σκοπό. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα πρέπει να αποτελούν τη διαδικασία για την εκδήλωση, έκφραση και υλοποίηση κοινώς αποδεκτών επιδιώξεων, κατ’ αποκλεισμόν κάθε δύναμης και δυνατότητος, η οποία θα μπορούσε να εισφέρει επιβουλή στο πνεύμα ενότητας και σύμπνοιας του συνόλου της κοινωνίας.

 

 

KOSMIDIS SKLAVOUNOS

 

 

Υπό τις σκέψεις και τα συναισθήματα αυτά αποφασίζω να αποδεχθώ την, όλως τιμητική, πρόσκληση για συμμετοχή μου στον συνδυασμό «ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», υπό την ηγεσία του άξιου, ικανού και διαυγών προθέσεων επικεφαλής κ. Λάμπρου Σκλαβούνουκαι να θέσω εαυτόν στην κρίση της τοπικής κοινωνίας, εντός της οποίας γεννήθηκα, ενηλικιώθηκα, δημιούργησα την οικογένειά μου, ασκώ την επιστημονική μου διακονία και της οποίας συνεχίζω, αδιαλείπτως, να μετέχω, μέχρι και σήμερα.

Γεώργιος Ι. Κοσμίδης MD, MSc, PhD                                                              

Ιατροδικαστής

Διδάκτωρ Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση της πολιτικής και κοινωνικής δράσης.