Πρότυπο έργο προαγωγής υγείας «ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ» για τους Εργαζόμενους των ΟΤΑ.


Ο Δήμος  σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, την Μίλητος Α.Ε και την  Μ.Κ.Ο  Κλίμακα υλοποιεί το καινοτόμο πρόγραμμα  «ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ» που έχει στόχο την:

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ»

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της ευθύνης που έχει η Περιφέρεια Αττικής για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και της αντίστοιχης Εθνικής Στρατηγικής που διαμορφώνεται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

79 εργαζόμενοι όλων των υπηρεσιών του Δήμου μας συμμετέχουν στα παρεμβατικά προγράμματα που αναπτύσσονται στον εργασιακό χώρο και περιλαμβάνουν :

 

1. επίδειξη και εκμάθηση κινητικού διαλείμματος, με συγκεκριμένες ασκήσεις που προτείνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

2. εξειδικευμένο ασκησιολόγιο για τα σημεία του σώματος που επιβαρύνονται καθημερινά όπως η ράχη, ο αυχένας, ο καρπός, η μέση

3. εξειδικευμένο ασκησιολόγιο για χαλάρωση και διαχείριση του άγχους

4. συμβουλευτική για θέματα διατροφής και υγιεινής στους χώρους εργασίας

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την ανάπτυξη των προγραμμάτων καθώς και το επιστημονικό προσωπικό, καλύπτονται δωρεάν από το πρόγραμμα. Επίσης στο Δήμο δίνεται υλικό προβολής-προώθησης του έργου (αφίσες, φυλλάδια, οπτικοακουστικό υλικό), καθώς και όλα τα επιστημονικά εγχειρίδια.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.