Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΖΗΤΑΕΙ ΟΔΗΓΟΥΣ

Την πρόσληψη 2 ΔΕ Οδηγών (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ανακοίνωσε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας.

Για τα προσόντα και τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Δήμο και το Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, κ. Σταυρούλα Καπαράκου και κ. Νίκη Σπηλιοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132019352-3)