ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

index-front

 

 

 

Το ΚΕΠ Υγείας Αγίας Βαρβάρας σε συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος υλοποιεί πρόγραμμα ενημερωτικών ομιλιών σε θέματα υγείας, που έχουν ξεκινήσει από τις 20 Μαρτίου 2019. Σας παραθέτουμε το σχετικό πρόγραμμα, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται για τους νοσηλευτές στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κατάρτισής τους και θα δoθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

sdfa

 

 

 

 

LIXK