«Όποιος βάζει τις προσωπικές του φιλοδοξίες

 

πάνω από τις ανάγκες της Αγίας Βαρβάρας,

 

είναι καταδικασµένος να αποτύχει»

 

 

 

FRONT

 

 

SEL1

 

1

 

 

SEL2

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

GERKP