ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

 

 

FRONT

 

«ΙΡΙΔΑ» Ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων

 

Τη μετάβαση σε μια νέα ψηφιακή εποχή στην διαχείριση και διακίνηση των εγγράφων σηματοδοτεί η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

 

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας θα εισάγει το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ», το οποίο αποσκοπεί στην αντικατάσταση της έντυπης εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, μέσα από την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοκόλλου, ψηφιακής διακίνησης και αρχειοθέτησης, λήψης υπογραφών και διεκπεραίωσης.  

 

Η «ΙΡΙΔΑ» αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τα στελέχη του Κέντρου Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, προσαρμόστηκε στις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών και στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων, παρέχεται δωρεάν σε εποπτευόμενους δημόσιους οργανισμούς.

 

Πρόκειται για ένα νέο, αποτελεσματικότερο, ταχύτερο, ασφαλέστερο και πιο διαφανές σύστημα για την διαχείριση και διακίνηση των εγγράφων από το οποίο θα προκύψουν σημαντικά οφέλη, όπως η μείωση στις μετακινήσεις για τη διακίνηση της αλληλογραφίας, εξοικονόμηση χρόνου και παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας, αύξηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των πληροφοριών, καλύτερη παρακολούθηση εκκρεμοτήτων σε όλα τα επίπεδα της υπηρεσιακής ιεραρχίας, εξοικονόμηση χαρτιού και μελανιών, αποτύπωση, καταγραφή και διόρθωση βασικών διοικητικών λειτουργιών του Δήμου.

 

Η μετάβαση στο νέο Σύστημα, απαιτεί εκπαίδευση και προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού, αιρετού και υπηρεσιακού προσωπικού, η οποία θα γίνει βαθμιαία, αρχικά από στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια από στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.

 

 

Από το γραφείο τύπου

 

 

 

YESSNEW