Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

 

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΓΚΑ

 

GIAMPRO

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΓΚΑ ΚΑΙ "ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΛΗ"

 

 

GIAOM

 

 

KOTOK