ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ

 

 

Το επόμενο 15θημερο ξεκινά το έργο ανακατασκευής της οδού Ποταμού στην περιοχή του Σχιστού, με στόχο την ασφάλεια κατοίκων και οδηγών. Τη σχετική σύμβαση υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου και περιλαμβάνει τη διαμόρφωση της οδού Ποτα-μού από την οδού Καραολή Δημητρίου έως την οδό Οδυσσέως με σταθερό πλάτος οδο-στρώματος και νησίδας, προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλέστερη μετακίνηση των οχη-μάτων και η αποφυγή οδικών ατυχημάτων.
Ο Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εξέλιξη, υπο-γραμμίζοντας ότι είναι ένα σημαντικό έργο για την ασφάλεια της περιοχής, καθώς πρόκει-ται για δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας, που συνδέει τον Κορυδαλλό με το Χαϊδάρι και στον οποίο έχουν συμβεί πολλά θανατηφόρα ατυχήματα λόγω των κατασκευαστικών του προ-βλημάτων. Την σχετική πρόταση και μελέτη έχει συντάξει ο Δήμος Κορυδαλλού. Το έργο περιλαμβάνει επίσης διαμόρφωση πεζοδρομίων με βάση τα νέα χαρακτηριστικά της οδού, κεντρική νησίδα, νέες φυτεύσεις, ράμπες στις διαβάσεις για ΑΜΕΑ και νέα φρεάτια.