ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ

ΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

 

TELIKA KOR

 

Δήμος Κορυδαλλού

 

 Ερώτημα%ψήφοι
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ 71,25  23.174
Εγκρίνεται / ΝΑΙ 28,75  9.351

 

 

 ΕνσωμάτωσηΕγγεγραμμένοιΨήφισανΕγκυραΑκυραΛευκά
  84/84 / 100,00%   50.564 34.566 / 68,36%   32.525 / 94,10%  1.816 / 5,25%  225 / 0,65%