Εγκρίθηκαν 1.339 συμβάσεις ορισμένου

χρόνου σε ΟΤΑ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

 

 

 

 

ERGAS

 

 

Την σύναψη 1.339 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου -μέχρι 8 μήνες, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη στελέχωση υπηρεσιών τους ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.

Ειδικότερα, οι συμβασιούχοι θα τοποθετηθούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες και ως εκ τούτου η μισθοδοσία τους δεν επιβαρύνει τα κρατικά ταμεία.

Ο αριθμός των συμβάσεων ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι η εξής:

Αιγαίου 146

Αττικής 556

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 23

Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας 355

Κρήτης 200

Μακεδονίας-Θράκης 71

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 96.