Ενημέρωση για τον Σακχαρώδη Διαβήτη
& την Κολπική Μαρμαρυγή
στον Δήμο Κορυδαλλού

 

k diabitis arx

 

 

Ο Δήμος Κορυδαλλού και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση πολιτών με θέμα « Όλα όσα πρέπει να γνωρίζω για το Σακχαρώ-δη Διαβήτη τύπου 2  και την Κολπική Μαρμαρυγή» την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 στις 10.30π.μ., στο Δημαρχείο Κορυδαλλού, Λεωφόρος Γρ. Λαμπράκη 240.

 Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Δήμου Κορυδαλλού και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, στα πλαίσια προαγωγής υγείας των πολιτών, που πραγματοποιεί-ται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ). Χορηγός της εκδήλωσης είναι η εταιρεία Boehringer Ingelheim Ellas.

Κατά το πρώτο μέρος, θα αναπτύξουν το θέμα του Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2, οι κ.κ. Γεώργιος Δημητρίου, Ειδικός Παθολόγος, Δημήτριος Συκιώτης, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας για το Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ) και Γκόλφω Γεμιστού, Α' Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων - Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) και Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πειραιά και Νήσων.

Κατά το δεύτερο μέρος, θα παρουσιάσει το θέμα της Κολπικής Μαρμαρυγής, ο κ. Δρ. Κωνσταντίνος Βογιατζίδης, Ειδικός Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής-Σύμβουλος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Τη συζήτηση θα συντονίσουν η κ. Ελευθερία Κωτσίδου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπη-ρεσιών Δήμου Κορυδαλλού και ο κ. Γεώργιος Μακρυνός, Αντιπρόεδρος Β΄ ΕΔΔΥΠΠΥ, Δημοτικός Σύμβουλος Κορυδαλλού, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας. Επίσης, θα συμμετέχει και θα απευθύνει χαιρετισμό ο κ. Ηλίας Κοσμίδης, Εντε-ταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος ΕΔΑΠΕ Δήμου Κορυδαλλού. 

Για όσους παραβρεθούν, θα ακολουθήσει δωρεάν εξέταση για σακχαρώδη διαβήτη (μέ-τρηση γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης).

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

 

k diabitis poster