Αιτήσεις μέχρι την Τρίτη

για πρόσληψη 64 ατόμων

aitiseis

Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας»: Πρόσληψη 64 ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.), που εδρεύει στην Αγία Βαρβάρα  της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου, της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Δήμου Αγίας Βαρβάρας, της Σχολής Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, των Εικαστικών τμημάτων και του τμήματος εκμάθησης παραδοσιακών χορών, για το σχολικό έτος 2018-2019,ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ωρομίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης, συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) ατόμων, Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (28 άτομα με 9μηνη σύμβαση)

4 Δάσκαλοι με ειδικότητα στην Κλασική Κιθάρα

1 Δάσκαλος  με ειδικότητα στο Σαξόφωνο

2 Δάσκαλοι με ειδικότητα στο Αρμόνιο

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στη Μονωδία

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο Ελαφρύ Τραγούδι

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο Παραδοσιακό Τραγούδι

1 Δάσκαλος  με ειδικότητα στη Μουσική Προπαιδεία (ORFF)

2 Δάσκαλοι  με ειδικότητα στα Υποχρεωτικά Θεωρητικά, (α’,β’,γ’ θεωρία & α’β’γ’ αρμονία)

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στα Ανώτερα Θεωρητικά (αρμονία, αντίστιξη, φούγκα, σύνθεση, ενοργάνωση)

2 Δάσκαλοι με ειδικότητα στα Κρουστά-Ντραμς

3 Δάσκαλοι με ειδικότητα στο Πιάνο

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο Μπουζούκι/Παραδοσιακά Έγχορδα

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο Βιολί

3 Δάσκαλοι με ειδικότητα στην Ηλεκτρική Κιθάρα

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο Φλάουτο

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στην Τρομπέτα

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στη Μουσική Τεχνολογία-Ηχοληψία

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο Κλαρινέτο.

Β) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (25 άτομα με 9μηνη σύμβαση)

12 Καθηγητές με ειδικότητα στην Υποκριτική-Αυτοσχεδιασμό

1 Καθηγητής με ειδικότητα στην Σκηνογραφία-Ενδυματολογία

2 Καθηγητές με ειδικότητα στη Θεωρία-Ιστορία –Πρακτική Κινηματογράφου & Συναφών    Τεχνών

1 Καθηγητής με ειδικότητα στην Ιστορία Θεάτρου

2 Καθηγητές με ειδικότητα στην Αγωγή Προφορικού Λόγου

3 Καθηγητές με ειδικότητα στην Κίνηση-Χορό

1 Καθηγητής με ειδικότητα στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

3 Καθηγητές με ειδικότητα στη Μουσική-Τραγούδι.

Γ) ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ  Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (11 άτομα με 8μηνη σύμβαση)

3 Δάσκαλοι με ειδικότητα στον Κλασικό – Σύγχρονο Χορό

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο  Χορό (Latin)

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο Χορό (Flamenco)

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στον Παραδοσιακό Χορό

2 Δάσκαλοι με ειδικότητα στη Ζωγραφική

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στην Αγιογραφία

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες (Εικαστικές Κατασκευές

Χρηστικών Αντικειμένων)

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στη Φωτογραφία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (για μία (1) και μόνο θέση) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.), Σίφνου & Αγίου Γεωργίου, Τ.Κ. 123 51, Αγία Βαρβάρα Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5697223 & 210 5697224.

Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και  18-09-2018, (εργάσιμες ημέρες 10.30π.μ.-14.30μ.μ.)