Κοπή πίτας της παράταξης
του Θοδωρή Βασιλάκου
...με φίλους και παρουσίαση
υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων

vasilakos-arxiki

vas 01

vas 02

vas 03

vas 04

vas 05

vas 06

vas 07

vas 08

vas 09

vas 10

vas 11

vas 12

vas 13

vas 14

vas 15

vas 16

vas 17

vas 18

vas 19

vas 20

vas 21

vas 22

vas 23

vas 24

vas 25

vas 26

vas 27

vas 28

vas 29

vas 30

vas 31

vas 32

vas 33

vas 34

vas 35

vas 36

vas 37

vas 38

vas 39