ΦΩΤΙΑ

 

ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

 

 

FOT ARX 2

 

 

FOTIA-5

 

 

 

SAM 01

 

 

FOT 11

 

FOTIA-3

 

 

FOT 12

 

SAM 04

 

FOT 14

 

 

FOTIA-4

 

 

FOT 16

 

FOTIA-6

 

FOT 15

 

FOTIA-7

 

FOTIA-8

 

 

FOT 17

 

FOT 18 

 

 

FOTIA-9

 

FOT 20

 

FOT 21

 

FOTIA-10

 

 

 

FOT 22

 

FOT 23

 

 

Από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο σημείο και ο νέος  Δήμαρχος Χαϊδαρίου Ευάγγελος Ντινιακός για να συνδράμει στο έργο και να ελέγχει την κατάσταση.

 

FOT 24