ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΤΕΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" ΤΟΥ Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Λόγω της αναγκαιότητας που υπάρχει για µίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί «Στέγη Πολιτισµού», το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Χαϊδαρίου αποφάσισε κατά πλειοψηφία, να προχωρήσει σε διαδικασία διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου. Συνεπώς, η μίσθωση αναμένεται να γίνει με τη διενέργεια φανερής και προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας.

Στη "Στέγη Πολιτισμού", θα πραγματοποιούνται προγράµµατα πολιτισµού ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων πολιτών, ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ανέργων καθώς και επιµορφωτικά προγράµµατα.