ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

 

Κατά τις σημερινές δημαιρεσίες πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου επανεξελέγη ο Κωνσταντίνος Σαρόπουλος με 19 ψήφους, 5 λευκά και 1 άκυρο.
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. εξελέγη πανηγυρικά ο Χρήστος Βασιλείου με 25 ψήφους και 1 λευκό.
Τέλος Γραμματέας Δ.Σ.  εξελέγη ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με 18 ψήφους, 5 λευκά και 3 άκυρα.

 

 

ΕΚΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τακτικά μέλη :
1. Σαββίδης Σάββας 22
2. Ανίσσας Ιωάννης  21
3. Νικητάκης Μιχαήλ 20
4. Μπασόπουλος Παναγιώτης 19
5. Παγουρτζής Δημήτριος 18

 

 

Αναπληρωματικά μέλη :
1. Ντάβιος Θεμιστοκλής 21
2. Βόσσος Βασίλειος 19
3. Σιαραμπή Νίκη 18
4. Γρίβας Νικόλαος 17
5. Καρανάσιου Ελένη 17

 

 

 

ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1. Ανδρουλάκη Ειρήνη 21
2. Βασιλάκος Ιωάννης  21
3. Λεωτσάκος Αντρέας 19
4. Σωτηρόπυλος Δημήτριος  18
5. Σιούτη Κορνελάκη 17
6. Κοσμίδου Σοφία 17

 

 

Αναπληρωματικά μέλη  
1. Κολιάκος Νικόλαος 20
2. Χρυσάντζας Ηρακλής 19
3. Καλή Αυγουστίνα 18
4. Ανίσσας Ιωάννης 17
5. Σιαραμπή Νίκη 17

 


ΠΕΔΑ
1. Καπλάνης Γεώργιος, Δήμαρχος
2. Κουντούρης Αντώνιος
3. Βασιλάκος Θεόδωρος