ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β: ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

 

ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ 

 

 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β
 ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ, ΒΟΗΘΕΙΑ  ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ(ΚΗΦΗ) ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

 

1. την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων μας
2. την έγκαιρη καταβολή της μισθοδοσίας κάθε 10 του μήνα
3. την άμεση μεταφορά των προγραμμάτων “Βοήθεια στο Σπίτι”, ΚΗΦΗ, “Παιδικοί Σταθμοί” με το προσωπικό τους στο Δήμο, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου.
4. Την έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας των υπηρεσιών “Βοήθεια στο Σπίτι”, ΚΗΦΗ, “Παιδικοί Σταθμοί” από τους Δήμους με σκοπό την παροχή αυτών των υπηρεσιών από αυτούς, ως μόνιμες υπηρεσίες και όχι ευρωπαϊκά προγράμματα, που σημαίνει και μονιμοποίηση του προσωπικού του.
5. Την απορρόφηση όλων των εργαζομένων της δημοτικής επιχείρησης σε οργανικές θέσεις του Ο.Ε.Υ.
                                                                    

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΚΕΑΒ