Ο ΑΝΝΙΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ

 

 

FRONT

 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας κ. Ιωάννης Αννίσας σε άρθρο του σχετικά με την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων - Ρομά αναφέρει τα εξής:

 

"Ο ρόλος τού Δομημένου Δημοκρατικού διαλόγου και τα οφέλη του.

 

Η αξία του διαλόγου, ως έκφραση συμμετοχικής δημοκρατίας, αποτελεί μια από τις πρώτες προτεραιότητες της εποχής μαζί με τη συναινετική προσέγγιση σε ζητήματα που αφορούν τους πολίτες, την αναγκαιότητα κοινωνικής αλληλεγγύης, συλλογικής διαφάνειας, τοπικής & εθνικής ανάπτυξης.

Η Ένταξη νέων μορφών  διαβούλευσης στη διαδικασία λήψης και εφαρμογής αποφάσεων, δεν ανήκει μόνο στην Δημοτική Αρχή, αλλά και στους ίδιους του πολίτες,οι οποίοι μπορούν να συνδιαμορφώσουν την ουσιαστική λειτουργία  του θεσμού  διαβούλευσης  και με τον τρόπο  αυτό να συμβάλλουν στην δημιουργία της τοπικής κοινωνίας μαζί με φορείς που λειτουργούν με συναίσθηση προς τον δημότη.

Ο δομημένος Δημοκρατικός Διάλογος,προτείνεται ως  το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο, δημιουργίας ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και των φορέων ως μεθοδολογία καλλιέργειας νέας κουλτούρας  συναίνεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας στην πράξη! "

 

 

DALMAK