ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

 

 

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΟΥΤΣΙΚΟΥ


 

NIOOOD

 

 

Με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη, ορίστηκαν Διοικητές σε 32 υφιστάμενες δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Στη Δομή «ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», στη θέση «ΠΡΟΒΛΗΤΑ 4» του Δήμου Χαϊδαρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττική, νέα Διοικητής είναι η κ. Μαρία – Δήμητρα Νιούτσικου, με θητεία ενός (1) έτους και δυνατότητα ανανέωσης.

Η κ. Μαρία – Δήμητρα Νιούτσικου, από τον Φεβρουάριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2020 ήταν Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου (ΚΥΤ), του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπου εκεί την θέση, με απόφαση του κ. Νότη Μηταράκη, κατέλαβε ο Ταξίαρχος ε.α. κ. Δημήτρης Αξιώτης.

Στις αρχές του προηγούμενου μήνα (Απρίλιος 2020), το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, είχε απευθύνει ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 32 ατόμων, κατηγορίας πανεπιστημιακής ή, τεχνολογικής εκπαίδευσης για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή, επί θητεία, διάρκειας 1έτους, στις ανοιχτές δομές της γενικής γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο.

Όσον αφορά στο ύψος των μεικτών μηνιαίων αποδοχών του Διοικητή Δομής προσωρινής υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας έχει καθοριστεί σε 3.000 ευρώ, ενώ στο διοικητή χορηγείται και οικογενειακή παροχή.

Με το νέο αυτό οργανόγραμμα και στις σχετικές αποφάσεις, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, συμβάλλει στην ανάκτηση του διοικητικού ελέγχου των δομών, καθώς η διοίκηση ασκείτο, έως σήμερα, από διεθνείς οργανισμούς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Οι Διοικητές θα αναλάβουν την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας και θα επιφορτιστούν με την επίδοση συνολικά 40.000 εκδοθεισών αποφάσεων ασύλου (εκ των οποίων το 80% εκδόθηκαν μέσα στο 2020 και 20% σε προγενέστερα έτη). Με αυτόν τον τρόπο, θα προχωρήσει ουσιαστικά η αποσυμφόρηση των δομών.

Τα επόμενα βήματα, σχετικές με τις Δομές, είναι η πρόσληψη και τοποθέτηση άμεσα σε 150 συμβασιούχων, που έχουν ήδη επιλεγεί, για 3 μήνες.

Επιπλέον, προχωρούν οι διαδικασίες για την περαιτέρω στελέχωση των δομών, μέσω των διαγωνισμών που θα προκηρύξει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: i) για συμβασιούχους ορισμένου χρόνου για 3 έτη με δυνατότητα ανανέωσης και ii) για μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό.

 

 

KALOSOKNXD