Συνέδριο ΑΣΔΑ:

Εφαρμογή της έρευνας

& της καινοτομίας

για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας