Ημερίδα του ΑΣΔΑ

για την Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων

στην Δυτική Αθήνα