Πρόσληψη Τομεαρχών

για τις Ανάγκες της Απογραφής Κτιρίων

και Πληθυσμού - Κατοικιών 2021

 

apografi 2021

 

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Τομεαρχών των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών,για την περίοδοΙουλίου-Δεκεμβρίου2021, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 

Νέα καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων (μόνο ηλεκτρονικά) :  έως 19/07/2021

 

 

Αναλυτικές πληροφορίες στονδιαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ  https://www.statistics.gr/el/2021-census-pop-hous-enum