Δάγκα Βιβή (Βουλευτής ΚΚΕ Δυτικής Αθήνας):
 
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
προς την Υπουργό Εσωτερικών

για το ζήτημα της σχολικής στέγης στο Αιγάλεω
και της μεταστέγασης του 19ου  Δημοτικού

στο 13ο Δημοτικό σχολείο

 

 

 

 

 
Στις 14/11, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 19ου Δημοτικού Σχολείου, στην αίθουσα που πραγματοποιούνταν τα μαθήματα της ΣΤ΄ τάξης σημειώθηκε πτώση σοβά. Το ίδιο περιστατικό είχε συμβεί και στο παρελθόν στην αίθουσα μουσικής, η οποία παρέμενε κλειδωμένη, χωρίς να γίνουν περαιτέρω έλεγχοι για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του σχολείου, ενώ τις απογευματινές ώρες φιλοξενούνταν τμήματα ΚΔΑΠ του Δήμου.

Ο Δήμος Αιγάλεω με απόφαση απευθείας ανάθεσης (ΑΔΑ: ΨΖΓΦΩ6Ν-ΩΘΧ) αναθέτει σε εργολάβο, ΜΟΝΟ τις εργασίες καθαίρεσης του οροφοκονιάματος και λοιπών εργασιών, ενώ είναι σε ισχύ για 35 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Την ίδια στιγμή, η Δημοτική Αρχή με εισήγηση της στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία και έγινε δεκτή, προχωράει στη μεταστέγαση του 19ου Δημοτικού στο σχολικό κτήριο που στεγάζει το 13ο Δημοτικό σχολείο. Ως συνέχεια της μεταστέγασης, η Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποφάσισε την λειτουργία των δύο σχολείων με δυναμικότητα που ξεπερνά τα 220 παιδιά στο σύνολο με διπλή βάρδια (λειτουργία πρωί –απόγευμα).

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκαλεί ντόμινο προβλημάτων σε μαθητές, γονείς και δασκάλους των δύο σχολείων.  Από τη μια οι 110 μαθητές του 19ου Δημοτικού σχολείου (που μένει κλειστό λόγω πτώσης σοβάδων) θα πηγαίνουν σε απογευματινή βάρδια, προκαλώντας βλαπτικές μεταβολές στο ημερήσιο πρόγραμμα των μαθητών, αλλά και τεράστιες δυσκολίες στους εργαζόμενους γονείς, οι οποίοι μένουν μετέωροι στη μέση της σχολικής χρονιάς. Από την άλλη δυσλειτουργία δημιουργείται και στο 13ο Δημοτικό σχολείο, ιδιαίτερα στα τμήματα του ολοήμερου.
Η κατάσταση στις σχολικές υποδομές στο Δήμο Αιγάλεω πλέον αποκτά επικίνδυνες διαστάσεις, ως αποτέλεσμα της χρόνιας υποσυντήρησης και υποχρηματοδότησης των αναγκαίων έργων για τον έλεγχο, την αποκατάσταση και την βελτίωση τους, με ευθύνη της δημοτικής αρχής και της κυβέρνησης. Από το 2019 παραμένουν 7 σεισμόπληκτα σχολεία, έχει κλείσει και συστεγαστεί το 9ο με το 14ο δημοτικό, τα ειδικά σχολεία λειτουργούν χωρίς να καλύπτουν στοιχειώδης προδιαγραφές και παραμένουν δεκάδες άλλα προβλήματα στα σχολεία της πόλης. Όλες οι «δήθεν»  προσωρινές λύσεις που έχουν δοθεί, μεγαλώνουν σταδιακά το πρόβλημα, όπως προκύπτει και στην προκείμενη περίπτωση της μεταστέγασης του 19ου με το 13ο Δημοτικό Σχολείο. Η κατάσταση με τη σχολική στέγη στο Δήμο Αιγάλεω αποκτά επικίνδυνες προεκτάσεις, καθώς πλέον είναι σαφές ότι υπάρχει ζήτημα ασφάλειας της εκπαιδευτικής κοινότητας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κα. Υπουργός, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί έτσι ώστε να ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες συνολικής αποκατάστασης του προβλήματος στο 19ο Δημοτικό, για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του σχολείου, χωρίς να προκληθούν βλαπτικές μεταβολές στην εκπαιδευτική κοινότητα με τη συστέγαση των δύο σχολείων και τη λειτουργία τους σε βάρδιες.   
  Η Βουλευτής
Δάγκα Βιβή