ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ Ο ΑΙΓΑΛΙΩΤΗΣ

 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΙΟΣ

 

ARXSAMIV

 

 

Ιδιαίτερη στιγμή για τον συμπολίτη μας Δημοτικό Σύμβουλο Αιγάλεω κ. Γιάννη Σάμιο, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021, είχε την χαρά, αλλά και την τιμή να συνοδεύσει τον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Κωνσταντίνο Μενουδάκο, προκειμένου να επιδοθεί επίσημα η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Αρχής στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα.

Μόνιμος υπάλληλος της Αρχής ο συμπολίτης μας κ. Γιάννης Σάμιος και από τους στενούς συνεργάτες του κ. Κωνσταντίνου Μενουδάκου εδώ και αρκετά χρόνια, βρέθηκε σε αυτήν την καθιερωμένη, αλλά και τιμητική ενέργεια.

 

 

ep1

ΑΝΩΘΕΝ ΦΩΤΟ: Αριστερά ο κ. Γιάννης Σάμιος και δεξιά ο κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, στο προαύλειο της Βουλής των Ελλήνων.

 

 

Για την Έκθεση Πεπραγμένων της Ανεξάρτητης Αρχής, ο κ. Μενουδάκος σημείωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Η Έκθεση Πεπραγμένων αποτελεί τον απολογισμό της σύνθετης δράσης της Αρχής, η οποία είναι αποτέλεσμα των εντατικών προσπαθειών της να ανταποκριθεί στα νέα διευρυμένα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της, παρά τα οξυμένα προβλήματα που διαχρονικά αντιμετωπίζει. Η έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25/5/2018 σηματοδότησε θετικές εξελίξεις με ενθαρρυντικά δείγματα γραφής τόσο από τις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων όσο και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Σημαντικό είναι, επίσης, ότι αυξήθηκε, κατά τη διάρκεια του 2019, η ευαισθητοποίηση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις αναδιοργάνωσαν διαδικασίες και υιοθέτησαν βέλτιστες πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να έχουμε ολοκληρωμένα και ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας. Έγινε, όμως, σαφές και κατά τη διάρκεια του 2020, ότι η προσαρμογή στους νέους κανόνες είναι μια δυναμική διαδικασία, για την οποία απαιτείται διαρκής και συστηματική προσπάθεια. Είμαστε ακόμη στην αρχή μιας ανηφορικής διαδρομής, η οποία, λόγω και της παγκόσμιας πανδημίας, χαρακτηρίζεται από νέες προκλήσεις για τα δικαιώματα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στην ιδιωτική ζωή».

 

 

MENOUD1

ΑΝΩΘΕΝ ΦΩΤΟ: Ο Πρόεδρος της Αρχής κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα.

 

Ο κ. Μενουδάκος συμπλήρωσε ότι «η Αρχή Προστασίας Δεδομένων έχει ως γνώμονα τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα του έργου της που αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην εδραίωση μιας κουλτούρας ευθύνης και συμμόρφωσης με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Για να ανταποκριθεί, όμως, πληρέστερα στην αποστολή της, η Αρχή χρειάζεται απαραιτήτως να διαθέτει επαρκή στελέχωση και τους αναγκαίους πόρους. Τους τελευταίους 20 μήνες υπάρχουν ελλείψεις στη συγκρότησή της λόγω λήξης της θητείας ή, αποχώρησης μελών και είναι επιβεβλημένη η αντικατάστασή τους. Αναγκαία όμως είναι και η ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής».

Τέλος, ο Πρόεδρος της Αρχής ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Βουλής και μέσω αυτού τη Βουλή, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων θα ανταποκριθεί, με την περαιτέρω αρωγή και συμπαράστασή τους, στις προσδοκίες της κοινωνίας και των πολιτών, ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή κατά την οποία η ιδιωτικότητα είναι εκτεθειμένη σε διάφορους κινδύνους.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, διαβίβασε την Έκθεση προς ενημέρωση και συζήτηση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

 

 

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΣ

 

arxi

 

Ο κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος είναι Έλληνας δικαστής, που διετέλεσε Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Γεννήθηκε λίγο μετά τον πόλεμο, το 1946, στην Αθήνα. Η καταγωγή του είναι από ένα χωριό έξω από το Γύθειο, όπου διατηρεί και το πατρικό του σπίτι.

Το βιογραφικό του, πολύ πλούσιο: κατέχει δύο πτυχία ελληνικών πανεπιστημίων (της Νομικής Αθηνών το 1969 και της Σχολής Πολιτικών Επιστημών Αθηνών το 1971), ενός μεταπτυχιακού του πανεπιστημίου Paris II, ενώ έκανε την άσκησή του στο Conseil d’ Εtat (του χορηγήθηκε εκπαιδευτική άδεια το 1979-1980).

Διορίστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ως Εισηγητής το 1972 ύστερα από εισαγωγικό διαγωνισμό. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του δικαστηρίου από το 2001 έως το 2012 και Πρόεδρος του Ε΄ τμήματος του Δικαστηρίου κατά την περίοδο 2003 - 2012.

Υπήρξε Διευθυντής Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστών (1994-1996) και στη συνέχεια Γενικός Διευθυντής της Σχολής (1996-1999). Έχει διατελέσει Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης (1998-2001). Κατά την περίοδο 1998-2007 υπήρξε Πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες. Το διάστημα 1981-2011 υπήρξε Πρόεδρος ή, μέλος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και Πρόεδρος υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων.

Στις 30 Αυγούστου 2012 διορίστηκε στη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άσκησε καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας από τις 17 Μαΐου 2012 μετά την αποχώρηση του Παναγιώτη Πικραμμένου προκειμένου ο τελευταίος να αναλάβει την πρωθυπουργία. Αποχώρησε στις 30 Ιουνίου 2013 λόγω ορίου ηλικίας.

Ανακηρύχθηκε Επίτιμος Διδάκτορας της Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 12 Μαΐου 2014.

Τον Αύγουστο 2016 ορίστηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ως πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Έχει αναπτύξει πλούσια επιστημονική δραστηριότητα. Μεταξύ άλλων, είναι επιστημονικός υπεύθυνος της νομικής επιθεώρησης «Νόμος και Φύση» και Πρόεδρος των επιστημονικών σωματείων Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας και Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών και είχε συμμετοχή με την ιδιότητα του ομιλητή ή του συντονιστή σε μεγάλο αριθμό ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.

Ως δικαστής θεωρείται άριστος, ιδιαίτερα καταρτισμένος και έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες δίκες στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο.

Διετέλεσε ακόμη επίσημος νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σημίτη.

 

 

VOSSMAKET