Το 5ο Δημοτικό Αιγάλεω στο ERASMUS+

 

5o Dimotiko Erasmus Arx

 

 

Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω συμμετέχει ,από τον Σεπτέμβριο του 2017 , σε  διετές  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+  ΚΑ 219 ,ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με τίτλο “EUROKNITTERS- Towards Active European Citizenship””  που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus + ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. 

Τα  συνεργαζόμενα στην σχολεία σε αυτό το εγκεκριμένο σχέδιο σχολικής σύμπραξης είναι τα εξής: α) Istituto Comprensivo “J.F. Kennedy”  στο  Reggio Emilia της Ιταλίας ,  β)Peetri Lasteaed Pohikool στο Ταλίν της Εσθονίας , γ) Ceip Santa Ana, Cuenca ης Ισπανίας , δ) Agrupamento de Escolas do Cerco στο Πόρτο της Πορτογαλίας .

Το σχολείο CEIP Santa Ana de Cuenca της Ισπανίας με επικεφαλής τους εκπαιδευτικούς Andres Ramos και Irene Chumillas  είναι αυτό  που οργανώνει και συντονίζει όλες τις δράσεις του έργου.

Οι κυριότεροι στόχοι  αυτού του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη,  η κατανόηση από τη μεριά τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών των όρων  της κοινωνικής  ενσωμάτωσης και κοινωνικής συνοχής ως  ιδιότητες ενός ενεργού ευρωπαίου πολίτη, η επιμόρφωση της σχολικής κοινότητας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας ,  η  χρήση  αυτής  ως βασικού μέσου στην πρόσβαση όλων στην Γνώση και την εξατομικευμένη διδασκαλία, η  εκμάθηση και εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας ,η καλλιέργεια της πολυγλωσσίας  , η ανάπτυξη διαπολιτισμικής ικανότητας, η εξοικοίωση και χρήση του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών  και  η δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ των μελών για την ενίσχυση της ενότητας της  Ευρώπης.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσα από δράσεις καινοτόμες , δημιουργικές και παιγνιώδεις  που θα συμβάλουν τόσο στην απόκτηση γνώσης όσο και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση όμως στο τελευταίο.

Η συνεργασία  και η κατανόηση είναι λέξεις κλειδιά  στην υλοποίηση του προγράμματος αφού η όλη προσπάθεια στηρίζεται και στην “αλληλο επιμόρφωση” .  Κάθε σχολείο έχοντας εξειδίκευση σε συγκεκριμένους  τομείς της γνώσης που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση του προγράμματος παρέχει  επιμόρφωση στα άλλα βοηθώντας έτσι στην ανάπτυξη του προγράμματος. Το 50 δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω θα επιμορφώσει τους ευρωπαίους εταίρους του σε θέματα πολιτισμού και τέχνης, στο Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών ,  και στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. 

 Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού πραγματοποιήθηκε η πρώτη διακρατική συνάντηση των συνεργαζόμενων χωρών  στην Ιταλία, από τις 7 έως τις 11 Νοεμβρίου 2017, στο σχολείο Istituto Comprensivo “J.F. Kennedy” στο Reggio Emilia.

Από το 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ, συμμετείχαν στη συνάντηση αυτή η εκπαιδευτικός και συντονίστρια του προγράμματος  Κωνσταντίνα Παπαλουκά, καθώς και η καθηγήτρια των Γαλλικών Αγγελική Κύρκου.

Κατά τη διάρκεια αυτής  της  εβδομάδας  στην Ιταλία καθορίστηκαν οι ημερομηνίες για τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, επικαιροποιήθηκαν οι δράσεις , αναπτύχθηκαν οι διδακτικές και παιδαγωγικές  μεθοδολογίες, συμφωνήθηκαν τα  υλικά αλλά και η  υλικοτεχνική υποδομή  που είναι απαραίτητα για την ορθή ανάπτυξή του σχεδίου.

Υπογράφηκαν επίσης τα σχέδια και τα πρωτόκολλα δράσης  για να εξασφαλιστεί η μέγιστη χρήση των πόρων που έχουν ληφθεί έχοντας σαν επιπλέον στόχο να επιτύχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο στις διάφορες εκπαιδευτικές κοινότητες.

5o Dimotiko Erasmus 1

 

5o Dimotiko Erasmus 2

 

5o Dimotiko Erasmus 3

 

5o Dimotiko Erasmus 4

 

5o Dimotiko Erasmus 5