Απάντηση του κ. Δ. Καλογερόπουλου, Αντι/δρου της ΕτΠ,  στην Παρέμβαση του κ. Γιάννη Μιχελάκη, Υπουργού Εσωτερικών, σχετικά με το πρόγραμμα της ελληνικής Προεδρίας
    Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω στη σημερινή Σύνοδο  Ολομέλειας της ΕτΠ, εκ μέρους της Πολιτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και να μοιραστώ μαζί σας την κοινή ευχή για να πετύχει η Ελληνική Προεδρία σε αυτό το πρώτο εξάμηνο ενός έτους δύσκολου.
Μετά την κρίση των τελευταίων ετών, η Ελλάδα που δοκιμάστηκε,  κατάφερε να αντέξει και είναι σήμερα όρθια.
Η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη προσπαθεί ακόμη να ισορροπήσει, στον απόηχο μιας σύνθετης και απρόσμενα σφοδρής κρίσης, ενώ τον Μάιο έχουμε μπροστά μας τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκεί όπου οι πολιτικές δυνάμεις ευθύνης και αξιοπρέπειας της ηπείρου μας, θα δώσουν μια δύσκολη μάχη απέναντι στα άκρα και στις ακραίες φωνές που δαιμονοποιούν την Ευρώπη.
Χρέος όλων μας είναι να αποκαταστήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους Ευρωπαίους πολίτες, ώστε να δώσουμε τη μάχη αυτή με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. H προσπάθεια αυτή ανάκτησης εμπιστοσύνης ξεκινάει πρώτα απ΄ όλα από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, το επίπεδο διακυβέρνησης που είναι πιο κοντά στους πολίτες, τις αγωνίες, τις ανάγκες και τους προβληματισμούς τους.

 

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι παρούσα και δραστήρια στην κοινωνική καθημερινότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαιρετίζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης, ένα απολύτως αναγκαίο βήμα για την καθιέρωση μιας ισχυρής εσωτερικής αγοράς αλλά και για την ουσιαστική υποστήριξη του ευρώ, του κοινού νομίσματός μας, το οποίο βρίσκεται στη μέση ενός ακήρυχτου νομισματικού πολέμου εδώ και αρκετά χρόνια.
Οι σχεδιασμοί ωστόσο για την Τραπεζική Ένωση πρέπει να λάβουν υπόψη και την τοπική-περιφερειακή διάστασή της και τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι περιφερειακές αλλά και οι συνεταιριστικές τράπεζες, μοχλοί ανάπτυξης για κάθε τοπική οικονομία.

 

Η Ελληνική Προεδρία έχει ζητήσει από την Επιτροπή των Περιφερειών να γνωμοδοτήσει πάνω σε δυο πολύ σημαντικά ζητήματα: Την ενέργεια με προσιτές τιμές για όλους, και τη Στρατηγική για το Ιόνιο και την Αδριατική.
Στο πρώτο θέμα, είναι ανάγκη να δρομολογηθούν πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης μιας ευέλικτης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, με ανταγωνιστικές τιμές και ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό για όλους, ειδικά για τις χώρες που δοκιμάζονται περισσότερο λόγω της οικονομικής κρίσης.
Όσον αφορά στη Στρατηγική για το Ιόνιο και την Αδριατική, θα πρέπει να στηριχθεί στις θετικές εμπειρίες των στρατηγικών της Βαλτικής και του Δούναβη και να υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Υποστηρίζοντας την ανάγκη καινοτόμων προσεγγίσεων διακυβέρνησης, στη βάση της συναπόφασης.
Εμείς που είχαμε την τύχη να γεννηθούμε στον χώρο της Μεσογείου, γνωρίζουμε καλά τη δυναμική και τις προοπτικές που διανοίγονται από μια σύγχρονη και στοχευμένη θαλάσσια πολιτική για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη μπορεί να αρχίσει να κοιτάζει διαφορετικά τον Νότο της. Και από τον Νότο να ξεκινήσει η αναγέννηση μιας Ευρώπης που σε ορισμένα σημεία φάνηκε να έχει χάσει τον προσανατολισμό της.

 

Η Επιτροπή των Περιφερειών από την πλευρά της έχει πρωτοστατήσει στη δημιουργία θεσμών όπως είναι η Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM) και η Διάσκεψη των περιφερειακών και τοπικών αρχών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης  (CORLEAP). Οι φορείς αυτοί παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες για την ενίσχυση της Δημοκρατίας, την ανάπτυξη σχέσεων οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνεργασίας και την οικοδόμηση ενός χώρου ελεύθερων συναλλαγών.
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Ένα θεμελιώδες ζήτημα που εξελίχτηκε σε πρόβλημα, και καλούμαστε να το διαχειριστούμε στην καθημερινότητά μας, αφορά φυσικά το θέμα της μετανάστευσης, και ευρύτερα της μετακίνησης υπηκόων τρίτων χωρών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση    Οι τοπικές κοινωνίες είναι εκείνες που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση τέτοιων φαινομένων. Γι’ αυτό και χρειάζεται να γίνουν  αισθητές σε τοπικό επίπεδο οι όποιες δράσεις ενδο-ενωσιακής αλληλεγγύης και κατανομής αρμοδιοτήτων ευθύνης για την επαρκή και αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της μετανάστευσης.
Σχετικά με τη διαμάχη που έχει ανακύψει μεταξύ κάποιων Κρατών Μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης των ευρωπαίων πολιτών, η ΕτΠ έχει ξεκάθαρα δηλώσει ότι η ελεύθερη μετακίνηση –μια από τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας - είναι ακρογωνιαίος λίθος του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος και ως τέτοιος αποτελεί αδιαπραγμάτευτο κεκτημένο.
Ασφαλώς ανακύπτουν προβλήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης, αλλά αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν σε τοπικό επίπεδο με τον πλέον στοχευμένο τρόπο. Οι πόλεις και οι περιφέρειες έχουν τον τρόπο να το κάνουν αυτό, αλλά προσβλέπουν στην καθοδήγηση των Ευρωπαϊκών οργάνων για να δράσουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ώστε από τη μια να διαφυλάξουν τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, αλλά και από την άλλη να καταπολεμήσουν τα όποια φαινόμενα καταχρήσεων ανακύπτουν. Πώς έχετε σκοπό να διαφυλάξετε αυτό το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ;
Η Επιτροπή των Περιφερειών προσβλέπει στην Ελληνική Προεδρία για να συνδράμει στο γεφύρωμα των διαφορετικών απόψεων, και να διαφυλάξει με αδιαμφισβήτητο τρόπο το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.