2010: ΣΤΑΥΡΟΙ ΥΠ. ΜΠΙΡΜΠΑ

 

"ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ"