2010: ΣΤΑΥΡΟΙ ΥΠ. ΚΑΡΔΑΡΑ

"ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ"