Τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία

του Δήμου Χαϊδαρίoυ

 

 

 

 

 

 

 
Τα τελευταία τρία χρόνια, ο Δήμος Χαϊδαρίου έχει δημιουργήσει
ένα μεγάλο αριθμό σύγχρονων ηλεκτρονικών εφαρμογών, για την ευκολότερη και
καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.
 
 
Α) Ο Δήμος Χαϊδαρίου έχει δημιουργήσει από τον Απρίλιο του 2020 (3 πλήρη έτη λειτουργίας)
τη σύγχρονη πλατφόρμα «Εξυπηρετούμαι - Ηλεκτρονικό Γραφείο Δημότη» ενταγμένη στη διαδικτυακή
πύλη του Δήμου haidari.gr όπου ο πολίτης ενημερώνει για προβλήματα στις Δημοτικές υποδομές, υποβάλει
τα αιτήματά του
και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
Β) Σε ειδική ενότητα υπάρχει η υπηρεσία e-services όπου εύκολα και γρήγορα λαμβάνονται έγγραφα και
πιστοποιητικά στη διαδικτυακή θυρίδα του δημότη. Είναι το κέντρο των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου.
Γ) Με τα εργαλεία διαβούλευσης στη σχετική ενότητα του site «Συμμετέχω και Ακούγομαι», ο πολίτης συμμετέχει σε διαβουλεύσεις και ακούγεται πριν τη λήψη αποφάσεων.
Δ) Ο Δήμος έχει ήδη ενταχθεί στο διατραπεζικό σύστημα πληρωμών (ΔΙΑΣ) όπου ο πολίτης εύκολα και γρήγορα μπορεί να πληρώσει και το ταμείο να ενημερωθεί σε πραγματικό χρόνο για την καταβολή και έτσι αυτόματα ενημερώνεται η καρτέλα του στο σύστημα οικονομικής διαχείρισης του Δήμου.
Ε) Ένα πλήρες δίκτυο με σημεία δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο έχει
εγκατασταθεί με το πρόγραμμα WiFi4EU σε κεντρικά σημεία και πλατείες του Δήμου.
ΣΤ) Από το 2021 έχει εγκατασταθεί σε όλο το φάσμα της Διοικητικής Διαδικασίας και Λειτουργίας του Δήμου το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) με το οποίο το Πρωτόκολλο, η υπογραφή των διοικητικών εγγράφων καθώς και η διανομή τους γίνεται αμιγώς ψηφιακά.
Ζ) Η εφαρμογή e-rantevou η οποία υλοποιείται επιτυχώς αφορά την ηλεκτρονική κράτηση θέσης στα γήπεδα του τένις προς το σκοπό άθλησης των πολιτών ώστε από πριν να οργανώνουν το πρόγραμμά τους.
Η ψηφιακή εποχή επιτάσσει τον συγχρονισμό και την αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων στην υπηρεσία του πολίτη και αυτό θα συνεχίσει να κάνει ο Δήμος μας!