ΕΠΑΝΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΧΡΗΣΗ

ΤΟΥ ΟΤ 163 ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ

ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ

 

 

ote satovr

 

 

Στο οικόπεδο ΟΤ 163 που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σατωβριάνδου και Αθανασίου Διάκου στο Δάσος Χαϊδαρίου για δεκαετίες λειτουργούσε κομβικός σταθμός τηλεπικοινωνιών σε αυθαίρετα εγκατεστημένο πυλώνα ύψους σαράντα μέτρων. Στον πυλώνα αυτόν ΟΤΕ και ΚΟΣΜΟΤΕ τοποθετούσαν ανεξέλεγκτα κεραίες σταθερής, ασύρματης και κινητής τηλεφωνίας ακόμη και κεραίες τύπου TETRA, όλες εξαιρετικά επικίνδυνες για την υγεία των κατοίκων της περιοχής. Μετά από κινητοποιήσεις και δικαστικούς αγώνες των κατοίκων (δεκατρία δικαστήρια), την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη και των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, το Μάιο του 2006 οι κεραίες απομακρύνθηκαν και ο πυλώνας κατεδαφίστηκε, με τη συμβολή της τότε δημοτικής αρχής.

Ο Δήμος υποσχέθηκε να διατηρήσει το ακίνητο αυτό ως ελεύθερο χώρο και χώρο πρασίνου, ως ελάχιστη ηθική υποχρέωση προς τους κατοίκους που επί δεκαετίες δέχονταν την ακτινοβολία από τις κεραίες με άγνωστες ακόμη συνέπειες για την υγεία τους. Μετά τις πιέσεις που ασκήθηκαν από την Επιτροπή Κατοίκων για τη διατήρηση των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου στο Χαϊδάρι απετράπη τελικά η περαιτέρω επιβάρυνση της περιοχής με τον χαρακτηρισμό του επίμαχου ακινήτου ως κοινωφελούς.

Πράγματι, το έτος 2007, το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου με την 386/20.12.2007 απόφασή του, γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 163 και της δέσμευσης του οικοπέδου ιδιοκτησίας ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε για κοινωφελή χρήση και συγκεκριμένα για την κατασκευή «Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων», προκειμένου δηλαδή να εξυπηρετήσει δημοτικό σκοπό, προς όφελος των δημοτών του Δήμου Χαϊδαρίου.

Η εταιρεία ΟΤΕ ακίνητα είχε επιχειρήσει ωστόσο να αποτρέψει τον χαρακτηρισμό και ασκώντας πιέσεις εξέδωσε οικοδομική άδεια για να οικοδομήσει στο ακίνητο τετραώροφη πολυκατοικία, που όμως δεν κατάφερε καθώς εν τω μεταξύ εκδόθηκε η απόφαση από τον τότε Νομάρχη για αλλαγή χρήσης του επίμαχου οικοπέδου ώστε να αξιοποιηθεί για κοινωφελή σκοπό.

Ωστόσο, η εταιρεία προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας επιδιώκοντας την ακύρωση της ως άνω απόφασης του Νομάρχη το οποίο και τελικά επέτυχε με την έκδοση της με αριθ. 1768/2017 απόφασης που ακυρώνει την απόφαση για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου ως αναιτιολόγητη.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου δεν άσκησε παρέμβαση στην ως άνω δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης πράξης ενώ δεν ενημέρωσε σχετικά και τους κατοίκους, οι οποίοι είχαν επιδιώξει τον χαρακτηρισμό του ως άνω ακινήτου σε κοινωφελή χώρο.

Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα πρέπει ο Δήμος Χαϊδαρίου να επανέλθει και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο εν λόγω χώρος να διατηρηθεί για κοινωφελή χρήση και η Επιτροπή κατοίκων έχει ήδη υποβάλει σχετικό αίτημα τόσο στο Δήμαρχο Χαϊδαρίου, όσο και στους επικεφαλής δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων.

 

 

 

ker 02

 

 

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του αιτήματος των δημοτών μας

 

 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΧΡΗΣΗ

ΟΤ 163 ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ

1.Το έτος 2007, το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου με την 386/20.12.2007 απόφασή του, γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 163 και της δέσμευσης του οικοπέδου ιδιοκτησίας ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σατωβριάνδου και Αθανασίου Διάκου για κοινωφελή χρήση και συγκεκριμένα για την κατασκευή «Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων», προκειμένου δηλαδή να εξυπηρετήσει δημοτικό σκοπό, προς όφελος των δημοτών του Δήμου Χαϊδαρίου.

Με την 386Α/20.12.2007 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου αποφάσισε την αναστολή εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και έκδοσης οικοδομικών αδειών στο επίμαχο οικόπεδο για ένα χρόνο από τη δημοσίευση της απόφασης περί αναστολής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δημοσίευσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2008 στις εφημερίδες «Καθημερινή» και «Ημερησία», ενώ η ίδια απόφαση κοινοποιήθηκε στους όμορους ιδιοκτήτες, στην ιδιοκτήτρια εταιρεία του οικοπέδου και στη μηχανικό της εταιρείας. (αποδεικτικά επίδοσης 2866 και 2867/27.2.2008 αντίστοιχα του Δικαστικού Επιμελητή Ι. Κοπανά). Στο τεχνικό δε πρόγραμμα του έτους 2009 και στο Δημοτικό Προϋπολογισμό 2009 είχε περιληφθεί η αποζημίωση του οικοπέδου (ΚΩΔΙΚΟΣ 7111.0042)..

Επισημαίνεται ότι η ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε δεν υπέβαλε ένσταση επί της αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2007 περί τροποποιήσεως του σχεδίου πόλεως και δεσμεύσεως του ένδικου οικοπέδου. Αντ’ αυτού, τον Μάρτιο του 2008 υπέβαλε στο Δήμο Χαϊδαρίου αίτηση περί χορήγησης βεβαίωσης υψομέτρου που το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην χορηγήσει καθώς η διαδικασία περί δέσμευσης του ένδικου οικοπέδου βρισκόταν σε εξέλιξη.

2.Στις 4.12.2008, ο Δήμος Χαϊδαρίου κατέθεσε στη Διεύθυνση Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών (Τομέας Δυτικής Αθήνας) φάκελο αναστολής οικοδομικών εργασιών και έκδοσης οικοδομικών αδειών, προκειμένου να προωθηθεί, μετά τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις της Υπηρεσίας στο Νομάρχη Αθηνών που κατά τον χρόνο εκείνο ήταν αρμόδιος να εκδώσει τη σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Ο φάκελος μεταξύ άλλων περιείχε την τεχνική έκθεση, τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, τα αποδεικτικά κοινοποίησης και δημοσίευσης και τη βεβαίωση περί μη υποβολής ενστάσεων, γεγονός που υποδηλώνει τη συναίνεση των ενδιαφερομένων με τις σχετικές αποφάσεις.

3. Στις 14.1.2009, το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και το ΣΧΟΠ γνωμοδότησαν θετικά στο αίτημα του Δήμου Χαϊδαρίου και απέστειλαν στη συνέχεια το φάκελο στο Νομάρχη Αθηνών για να εκδώσει την απόφαση περί αναστολής οικοδομικών εργασιών και έκδοσης οικοδομικών αδειών. Η εταιρεία ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε υπέβαλε στη συνέχεια στο Νομάρχη Αθηνών υπόμνημα – ένσταση επί της από 14.1.2009 γνωμοδοτήσεως του ΣΧΟΠ Δυτικού Τομέα για την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών στο ένδικο οικόπεδο, με αποτέλεσμα ο Νομάρχης να επιστρέψει το φάκελο στο ΣΧΟΠ του Δυτικού Τομέα για να γνωμοδοτήσει εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω υπόμνημα της εταιρείας, χωρίς όμως η σχετική επιστροφή του φακέλου να προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι το ΣΧΟΠ να συνεδριάσει και να γνωμοδοτήσει εκ νέου, η Διεύθυνση Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών, προέβη στις 5.3.2009 στην έκδοση της με αριθ. 192/5.03.2009οικοδομικής άδειας, αν και γνώριζε ότι η σχετική διαδικασία ήταν σε εξέλιξη. Μάλιστα στις 8.4.2009 το ΣΧΟΠ γνωμοδότησε και πάλι θετικά στο αίτημα του Δήμου Χαϊδαρίου και απέστειλε και πάλι το φάκελο στο Νομάρχη Αθηνών για να εκδώσει την αιτούμενη απόφαση περί αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στο επίμαχο οικόπεδο.

Στην προκειμένη περίπτωση ο φάκελος προς έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης κατατέθηκε από την ιδιοκτήτρια εταιρεία σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης διαδικασίας τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, ενώ η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε στο χρονικό διάστημα που ο Νομάρχης Αθηνών, χωρίς νόμιμη αιτιολογία επέστρεψε το φάκελο στο ΣΧΟΠ για νέα γνωμοδότηση.

Ωστόσο όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών του Δυτικού Τομέα καθώς και ο ίδιος ο Νομάρχης γνώριζαν ότι η διαδικασία ήταν σε εξέλιξη καθώς μάλιστα είχαν γνωμοδοτήσει θετικά για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Δήμο Χαϊδαρίου, προέβησαν μη νόμιμα στην έκδοση της με αριθ. 192/5.03.2009 οικοδομικής άδειας

4.Με την με αριθ. 341/23.3.2009 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου επικαιροποιήθηκε η με αριθ. 386/20.12.2007 απόφαση , στην οποία προβλέφθηκε συνολική πίστωση ύψους 1.436.000 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7111.0042 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2009 για την απαλλοτρίωση του χώρου

5.Στις 14.4.2009 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 7360/14.4.2009 απόφαση του Νομάρχη περί αναστολής οικοδομικών εργασιών και οικοδομικών αδειών στο ΟΤ 163 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/ΑΑΠ/28-5-2009. Η απόφαση αναστολής είχε εξάμηνη διάρκεια και έληξε στις 28-11-2009.

6.Στις 25.9.2009 είχε υποβληθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου στην Δ/νση Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών – Τομέας Δυτικός , πλήρης φάκελος για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου στο ΟΤ 163 με αριθμό πρωτ. εξερχομένου 33556/23-9-2009 και αριθμό πρωτ. εισερχομένου στην Πολεοδομία 14821/2009.

7.Με την υπ’ αριθ. 650/14-12-2009 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της εκ νέου αναστολής των οικοδομικών εργασιών και αδειών στο επίδικο οικόπεδο. Περαιτέρω με την με αριθ. 651/14-12-2009 απόφαση ενέκρινε τη λήψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την απόκτηση του οικοπέδου ιδιοκτησίας της ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ .

Το αίτημα για παράταση της αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών διατυπώθηκε σε έγγραφο με Α.Π. 45417/18.12.2009 και υποβλήθηκε στην Πολεοδομία Αιγάλεω με Α.Π. 20150/21-12-2009.Παράλληλα, μετά από έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου με έγγραφο της 21.12.2009 με αριθ. πρωτ. 45640/2009 ζήτησε από το Τμήμα Οικοδομικών Αδειών της Πολεοδομίας Αθηνών – Τομέας Δυτικός την ανάκληση της οικοδομικής άδειας με αριθμό 192/2009 που έχει χορηγηθεί στην αντίδικο, επειδή , από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την οικοδομική άδεια έχει συμπεριληφθεί τμήμα επιφάνειας 55,50 τμ που αποτελεί δημοτική έκταση προσκυρωτέα στην ιδιοκτησία της αντιδίκου, παρόλο που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει προσκύρωση.

8.Την ακύρωση της ως άνω οικοδομικής άδειας είχε ζητήσει με την από 30.4.2009 και με αριθμό κατάθεσης 1023/4.5.2009 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η κ. Ιωάννα Κουφάκη , ιδιοκτήτρια οροφοδιαμερίσματος ευρισκόμενου στον τρίτο όροφο γειτονικού του επιδίκου ακινήτου, επί της οδού Αθ. Διάκου 55 στο Δάσος Χαϊδαρίου (ΟΤ 163).

Όμως, αν και ο Δήμος Χαϊδαρίου με πρωτοβουλία του επιτάχυνε τη διαδικασία απόκτησης του επιδίκου οικοπέδου, δρομολογώντας τη λήψη δανείου για την αποζημίωση της αξίας του, η εταιρεία ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ , αν και γνώριζε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία απαλλοτρίωσης του ακινήτου της, στις 21-12-2009 , άρχισε εργασίες επιμετρήσεων για την άμεση έναρξη εκσκαφών και θεμελίωσης.

9.Mε την 29/28.1.2010 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου ενέκρινε τη σύναψη δανείου, συνολικού ύψους 3.287.000 ευρώ, για την αγορά του επίδικου ακινήτου, σύμφωνα με την Φ3500/11047/20.1.2010 έκθεση εκτίμησης του ΣΟΕ, σε βάρος του πιο πάνω ΚΑ του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2010

10.Με την 7545/7.6.2010 εισήγησή του ο Τμηματάρχης Υ.Δ. της Διεύθυνσης Δυτικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών εισηγήθηκε στο Σ.Χ.Ο.Π. Δυτικού Τομέα την έγκριση της επίδικης τροποποίησης, αφού θεώρησε ότι με την παραπάνω τεχνική έκθεση αιτιολογείται επαρκώς η προτεινόμενη πολεοδομική ρύθμιση και ότι κρίνεται αναγκαία η χωροθέτηση κοινωφελούς χώρου για την ανέγερση “Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων” για κοινωνικούς και πολιτιστικούς λόγους.

Με την 6/9.6.2010 γνωμοδότησή του το Σ.Χ.Ο.Π. της Νομαρχίας Αθηνών Δυτικού Τομέα τάχθηκε υπέρ της τροποποίησης και τελικά με την με αριθ. 10118/8.7.2010 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ 339/16.8.2010τ.αα και πολεοδομικών θεμάτων) εγκρίθηκε η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Χαϊδαρίου για το με στοιχεία ΑΒΤΔΑ τμήμα του επίμαχου ΟΤ163 με τον χαρακτηρισμό του σε κοινωφελή χώρο για την ανέγερση κτιρίου για εκπαιδευτική χρήση και συγκεκριμένα για την κατασκευή «Κέντρου Εκπαίδευσης ενηλίκων» και η οικοδομική άδεια ανακλήθηκε.

Η εταιρεία προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής αλλά με την με αριθ. 38788/22077/20.10.2010 απόφαση η προσφυγή της απορρίφθηκε

11.Ωστόσο, η εταιρεία προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας επιδιώκοντας την ακύρωση της ως άνω απόφασης του Νομάρχη το οποίο και τελικά επέτυχε με την έκδοση της με αριθ. 1768/2017απόφασης που ακυρώνει την απόφαση για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου ως αναιτιολόγητη.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου δεν άσκησε παρέμβαση στην ως άνω δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης πράξης ενώ δεν ενημέρωσε σχετικά και τους κατοίκους, οι οποίοι είχαν επιδιώξει τον χαρακτηρισμό του ως άνω ακινήτου σε κοινωφελή χώρο.

12. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο οικόπεδο για δεκαετίες λειτουργούσε κομβικός σταθμός τηλεπικοινωνιών σε αυθαίρετα εγκατεστημένο πυλώνα ύψους σαράντα μέτρων. Στον πυλώνα αυτόν ΟΤΕ και ΚΟΣΜΟΤΕ τοποθετούσαν ανεξέλεγκτα κεραίες σταθερής, ασύρματης και κινητής τηλεφωνίας ακόμη και κεραίες τύπου TETRA, όλες εξαιρετικά επικίνδυνες για την υγεία των κατοίκων της περιοχής. Μετά από δικαστικούς αγώνες των κατοίκων (δεκατρία δικαστήρια) , την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη και των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, το Μάιο του 2006 οι κεραίες απομακρύνθηκαν και ο πυλώνας κατεδαφίστηκε, με τη συμβολή της τότε δημοτικής αρχής (που συμμετείχε σε ένα από τα δικαστήρια αυτά και στη διαδικασία της κατεδάφισης).

Ο Δήμος υποσχέθηκε να διατηρήσει το ακίνητο αυτό ως ελεύθερο χώρο και χώρο πρασίνου, ως ελάχιστη ηθική υποχρέωση προς τους κατοίκους που επί δεκαετίες δέχονταν την ακτινοβολία από τις κεραίες με άγνωστες ακόμη συνέπειες για την υγεία τους. Μετά τις πιέσεις που ασκήθηκαν από την Επιτροπής Κατοίκων για τη διατήρηση των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου στο Χαϊδάρι απετράπη τελικά η περαιτέρω επιβάρυνση της περιοχής με τον χαρακτηρισμό του επίμαχου ακινήτου ως κοινωφελούς το έτος 2010.

Ωστόσο, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα πρέπει ο Δήμος Χαϊδαρίου να επανέλθει και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο εν λόγω χώρος να διατηρηθεί για κοινωφελή χρήση.

Χαϊδάρι, 21 Ιουνίου 2020

Οι Εκπρόσωποι των κατοίκων

Ζαχαρίας Στυλιανουδάκης

Ιωάννα Κουφάκη

 

 

ker 01