Στην Κοπεγχάγη για την Υγεία

ο Αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Λεωτσάκος

 

 

 

leo ygeia 01

 

 

Ολοκληρώθηκε το Ετήσιο Τεχνικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στην πόλη του ΟΗΕ,στην Κοπεγχάγη, στις εργασίες του οποίου είχε την τιμή να συμμετάσχει ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. του Δυτικού Τομέα Αθηνών, κ. Ανδρέας Λεωτσάκος, ως μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη, με την παρουσία της κ. Νταίζης Παπαθανασοπούλου, ως μέλος (AdvisoryCommittee) της Συμβουλευτικής Επιτροπήςτου Π.Ο.Υ για τα Εθνικά Δίκτυα Υγιών Πόλεων.

Στις τριήμερες αυτές εργασίεςεκπρόσωποι από πόλεις-μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Π.Ο.Υ., την Ευρώπη και την Ελλάδα, συζήτησαν και διαμόρφωσαν μια νέα Πολιτική Διακήρυξη για μια ενιαία διευρυμένη Υγεία πιο ανθρώπινη και πιο φιλική για όλους τους ζώντες οργανισμούς και τον Πλανήτη μας, σχεδιάζοντας Παγκόσμια, δρώντας Τοπικά. Το σύνθημα της νέας πολιτικής είναι «OneHealth», «Onepeople», «OnePlanet».

Αναδύεται έτσι μια νέα πολιτική για την Προαγωγή της Υγείας σε τοπικό επίπεδο, περιλαμβάνοντας τη δραστηριοποίηση των τοπικών αρχών στην προστασία όλων των ζωντανών οργανισμών και του περιβάλλοντος, και διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το ρόλο αλλά και τη στόχευση των τοπικών αρχών στα θέματα Δημόσιας Υγείας. Πολυτομεακές πολιτικές, διατομεακές συνεργασίες αναδεικνύονται ως καθοριστικοί παράγοντες για την Υγεία, με αποτέλεσμα η χάραξη πολιτικής σε τοπικό επίπεδο να παίρνει πλέον άλλη μορφή.

Στόχος της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργου Πατούλη, παράλληλα με την ιδιότητα τουΠροέδρου του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, είναι η Αυτοδιοίκηση να γίνει πυλώνας διασφάλισης της διατήρησης της υγείας των πολιτών. Αυτό, άλλωστε, υλοποιείται από το έργο του Εθνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), του πιστοποιημένου φορέα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στον οποίο πλέον είναι ενταγμένοι περίπου 200 Δήμοι από όλη την Ελλάδα.

 

leo ygeia 02

 

 

leo ygeia 03

 

 

leo kop 04