ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

 

 

 

KIDS

 

 

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας στο πλαίσιο των δράσεών του για την προαγωγή της δημόσιας υγείας, για μια ακόμη χρονιά, υλοποίησε δωρεάν πρόγραμμα ανίχνευσης δυσκολιών προσαρμογής και επικοινωνίας των παιδιών προσχολικής ηλικίας, μέσα στο χώρο των παιδικών σταθμών. Το πρόγραμμα περιλάμβανε την πρόληψη πιθανόν δυσκολιών που αφορούν την λεκτική, σωματική, συναισθηματική, μαθησιακή και διανοητική ετοιμότητα του παιδιού, μέσα από επισκέψεις στο χώρο των παιδικών σταθμών του επιστημονικού προσωπικού του Κέντρου Λογοθεραπείας «Τρόπος του Λέγειν». Η δράση ολοκληρώθηκε με την συμβουλευτική και ανοικτή επικοινωνία – ενημέρωση των γονέων αλλά και των παιδαγωγών, για τα αποτελέσματα αλλά και για θέματα που αφορούν την ψυχοσωματική και λεκτική ανάπτυξη των παιδιών.