ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΟΥΜΟΥΡΑ

 

ΔΗΜ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΧΑΪΔΑΡΙ ΞΑΝΑ"
ΥΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

 

 


Ασχολούμαι με την τοπική Αυτοδιοίκηση από το 2002 και εκλέγομαι
Δημοτική Σύμβουλος δύο συνεχόμενες 4ετίες (2006-2010), διετέλεσα
Αντιπρόεδρος στο Πνευματικό Κέντρο, Πρόεδρος των ΚΑΠΗ και στην
συνέχεια εντεταλμένη σύμβουλος Δημάρχου Δημάρχου πάλι στα ΚΑΠΗ.
Πρόεδρος στην Σχολική Επιτροπή του 5ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου και μέλος στην επιτροπή Ποιότητας Ζωής.