2010: ΣΤΑΥΡΟΙ

ΥΠΟΨ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ

 

(από το αρχείο της εφημερίδας «ΧΑΪΔΑΡΙ Η πόλη μας»