Ο Μιχάλης Πέππας

υποψήφιος

με τον Γρηγόρη Γουρδομιχάλη

 

 

Ο χημικός Μιχάλης Πέππας,
 
ένας ακόμα εκπρόσωπος της νέας γενιάς, είναι μαζί μας υπ. δημοτικός σύμβουλος.
 
Είναι κατοχος μεταπτυχιακού τίτλου με θέμα "Χημεία και βιομηχανικές εφαρμογές".
 
Ο Μιχάλης ανησυχεί ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης που αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για όλους μας.
 
Ενδιαφέρεται για τα θέματα της ρύπανσης, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.
 
Γνωρίζει καλά τι πρέπει να γίνει στα θέματα αυτά και είναι αποφασισμένος να συμβάλλει στην αντιμετώπιση τους.
 
Ευχαριστώ τον Μιχάλη για την εμπιστοσύνη του και την συμμετοχή του!
 
Του εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία!
 
 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ