ΣΤΟΧΟΣ:

ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ