Μνημόνιο Συνεργασίας

ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

και τον Δήμο Κορυδαλλού

 

 

 

 

 

Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τον Δήμο Κορυδαλλού, υπέγραψαν ο Πρύτανης, καθηγητής Παναγιώτης

Ε. Καλδής και ο Δήμαρχος Νίκος Χουρσαλάς προσφέροντας ουσιαστικές υπηρεσίες στους πολίτες.

Η συνεργασία αφορά το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών

Επιστημών του ΠΑΔΑ και της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κορυδαλλού.