ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ

 

 

diakopes

 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία

το πρόγραμμα θερινής δημιουργικής απασχόλησης

για τα παιδιά των εργαζόμενων οικογενειών

του Δήμου Κορυδαλλού

 

Τέσσερεις εβδομάδες ζωντάνιας, άθλησης και δημιουργικότητας για τριακόσιους μαθητές 6 έως 12 χρόνων, οι οποίοι συμμετείχαν στην φετινή έβδομη διοργάνωση του προγράμ-ματος «διακοπές στην πόλη μου», έφτασαν στο τέλος τους με τις καλύτερες αναμνήσεις για παιδιά και μεγάλους.

Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από τον Δήμο Κορυδαλλού και τον Οργανισμός Ά-θλησης και Πολιτισμού, με σκοπό την στήριξη των εργαζομένων γονέων και την παροχή δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας στα παιδιά που δεν έχουν την πολυτέλεια των διακοπών μετά το κλείσιμο των σχολείων, ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουλίου προσφέρο-ντας μοναδικές δυνατότητες συμμετοχής με σκοπό την ανάπτυξη των Αθλητικών δυνα-τοτήτων και της Αισθητικής Αγωγής, την καλλιέργεια της Φιλαναγνωσίας, την βελτίω-ση της Παραγωγής Λόγου, την ενδυνάμωση της Κοινωνικοποίησης, μέσα από ένα σύνολο οργανωμένων βιωματικών προγραμμάτων κατάλληλων γι αυτές τις ηλικίες των παι-διών. Θαλάσσια μπάνια, δραστηριότητες στην φύση, σκάκι, αθλοπαιδιές, εικαστικά, θεα-τρικό παιχνίδι, αλλά και γνωριμία με τον κόσμο του πρασίνου και την ευεργετική πα-ρουσία του στην ζωή μας, με την επιμέλεια της Διεύθυνσης Πάρκων και Κηποτεχνίας, είναι μόνο μερικές από τις δράσεις μέσα από τις οποίες τα παιδιά κλήθηκαν να ζήσουν την «απίστευτη περιπέτεια του να περνά κανείς καλά στην πόλη του».

Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού Σταύρος Κασιμάτης και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Γιώργος Μακρυνός, ευχαρίστησαν τόσο τους γονείς των μαθητών για την εμπιστοσύνη που επέ-δειξαν για άλλη μια φορά στο πρόγραμμα θερινής δημιουργικής απασχόλησης, όσο και τους εργαζόμενους για την αφοσίωση, την συνέπεια, το μεράκι και την έμπνευση που ε-πιδεικνύουν, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό σε αυτή την διοργάνωση του Δήμου Κο-ρυδαλλού και συμβάλλοντας στην ανάδειξη του «διακοπές στην πόλη μου» σε ένα από τα πιο επιτυχημένα θερινά προγράμματα.

Καλό Καλοκαίρι σε όλους.