ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΑΖΙ ΠΕΣΥΔΑΠ – ΙΜΕΤ

 

 

 

 

PESYDAP

 

 

 

Την κατεύθυνση των διοικήσεων του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) και του Ινστιτούτου βιώσιμης κινητικότητας και δικτύων μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) για συνέχιση της συνεργασίας των δυο φορέων, επεξεργάστηκαν τα τεχνικά τους κλιμάκια, σε συνάντηση εργασίας που έγινε για τον σκοπό αυτό στις εγκαταστάσεις του πρώτου την Τρίτη 30.05.2017. Πιο συγκεκριμένα, o υποψήφιος διδάκτορας Δημήτρης Μπανούσης και ειδικός σύμβουλος του Προέδρου του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρη Γουρδομιχάλη και ο υποψήφιος διδάκτορας Άγγελος Αγγελακάκης και επιστημονικός συνεργάτης του ΙΜΕΤ ομαδοποίησαν τις προοπτικές συνεργασίας των δυο φορέων και τις αντιστοίχησαν με τις ευκαιρίες για χρηματοδότησή τους από εθνικά και ευρωενωσιακά εργαλεία. Αποτέλεσμα της διαδικασίας ήταν η επίτευξη τεχνικής συμφωνίας μεταξύ των κλιμακίων και η σύνταξη ενός προσχέδιου μνημονίου συνεργασίας, στο οποίο διαδηλώνεται η πρόθεση των συμβεβλημένων μερών για περιβαλλοντική και αναπτυξιακή συνεργασία χωρίς την οικονομική τους επιβάρυνση. Μάλιστα, με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, το μνημόνιο συνεργασίας θα κυρωθεί από το ανώτατο θεσμικό του όργανο, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεδρίαση που πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07.06.2017. Το μνημόνιο τυγχάνει επίσης της πλήρους υποστήριξης και του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ και η υλοποίησή του αποτελεί προτεραιότητα του Διευθυντού του, Δρ. Ευάγγελου Μπεκιάρη.