Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού:
«Ναι» με ευρεία πλειοψηφία

στον Προϋπολογισμό 2018

 

Dimarxeio korydallou axr

 

Με αυξημένη πλειοψηφία, αφού υπερψηφίστηκε και από την μείζονα αντιπολίτευση, ε-γκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορυδαλλού ο Προϋπολογισμός του 2018.
Ο προϋπολογισμός αποτυπώνει πλήρως την δημιουργική τροχιά στην οποία βρίσκεται ο Κορυδαλλός με την κατασκευή έργων ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας, αλλά και την οριστική επιστροφή σε μια υγιή οικονομική πορεία. Σημειώνεται ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Δήμος Κορυδαλλού καλύπτει πλήρως τις οι-κονομικές του υποχρεώσεις, δεν οφείλει σε τρίτους και εξασφαλίζει μικρά πλεονάσματα.
«Κορωνίδα» των έργων, που περιλαμβάνονται, είναι η ανάπλαση της έκτασης των 10 στρεμμάτων των πρώην γυναικείων φυλακών και η κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου και γηπέδων τέννις στα 88 στρέμματα.
Ο Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης εισηγούμενος τον προϋπολογισμό, υπογράμμισε ότι ο Κορυδαλλός αφήνει οριστικά πίσω του την δύσκολη περίοδο των οικονομικών προβλημά-των, παρά τις περικοπές πόρων που έχουν ξεπεράσει τα τελευταία χρόνια το 60% και έχει πλέον μεγαλύτερες δυνατότητες να ανταποκριθεί στις ουσιαστικές ανάγκες της πόλης. «Με χρηστή διαχείριση και σαφή ιεράρχηση προτεραιοτήτων, παρά τις τεράστιες δυσκολί-ες που συναντήσαμε από την πρώτη μέρα της θητείας μας και η οποία συνέπεσε με την έ-ναρξη της οικονομικής κρίσης, καταφέραμε να επαναφέρουμε τον Δήμο σε μια νέα περίο-δο κανονικότητας, που μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Όσο είμαι Δήμαρχος, δεν θα επιτρέψω την επιστροφή σε παλαιότερες δύσκολες εποχές. Θέλω να ευχαριστήσω για την συμβολή τους, τους Αντιδημάρχους που στήριξαν τη δημοτική αρχή σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια από το 2007 έως σήμερα: τον Γιάννη Διάκο, τον Δημήτρη Χριστοφορίδη, τον Γιάννη Μελά, τον Νίκο Χουρσαλά και τον Κώστα Βράκα» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στα προγραμματισμένα έργα ευχαρίστησε για την στήριξη και την συνερ-γασία την Περιφέρεια Αττικής, ενώ τόνισε ότι ο Δήμος εργάζεται συστηματικά, προετοι-μάζοντας ολοκληρωμένες προτάσεις και μελέτες και είναι έτοιμος να αξιοποιήσει κάθε δυ-νατή πηγή χρηματοδότησης.
Ανάμεσα στα άλλα σημαντικά έργα που περιλαμβάνονται στον φετινό προϋπολογισμό εί-ναι: η ολοκλήρωση κατασκευής του Ειδικού Σχολείου, η ανάπλαση παιδικών χαρών, η ο-λοκλήρωση της μελέτης ομβρίων υδάτων, τα έργα βελτίωσης αύλιων χώρων σχολείων, η κατασκευή πεζογέφυρας στη Γρ. Λαμπράκη, η συντήρηση οδικού δικτύου αλλά και η κα-τασκευή του Αθλητικού Κέντρου στα πρώην Λατομεία Σχιστού, ενώ υπογραμμίσθηκε ότι παράχθηκε ένα πολύπλευρο έργο σε όλους τους τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνι-κή πολιτική.
«Το χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει στο ταμείο του Δήμου, μας δίνει σιγουριά και ασφά-λεια για το παρόν και μας δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον» τόνισε, μεταξύ άλλων στην εισήγηση του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ανδρέας Καπιτσίνος, υπογραμμίζοντας ότι ό-λα αυτά επιτεύχθηκαν χωρίς να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη, το τέλος ακίνητης περιουσίας και οι δημοτικοί φόροι, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι οικογένειες και οι επαγγελ-ματίες, που κάνουν έναν σκληρό αγώνα να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους.