Συνάντηση Δημάρχου Κορυδαλλού

Νίκου Χουρσαλά

με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου

Πειραιά  Νίκο Πλατανησιώτη

 

xours iatr

 

Οι δυνατότητες συνεργασίας των δύο φορέων σε θέματα υγείας του πληθυσμού ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Κορυδαλλού Νίκος Χουρσαλάς με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά Νίκο Πλατανησιώτη.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος Κορυδαλλού ανέδειξε την προτεραιότητα που έχουν για την δημοτική αρχή τα ζητήματα προαγωγής της υγείας και πρόληψης ασθενειών, συμβάλλοντας στην προστασία του πληθυσμού, στη μείωση της ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής δαπάνης αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, με έμφαση στην σωματική και ψυχική ευεξία.

Επίσης, εξετάστηκε η δυνατότητα για συμμετοχή και συνεργασία στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που αφορούν στην πρόληψη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων πληθυσμού, ενώ δεσμεύθηκαν να βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία για την επίτευξη των κοινών στόχων.