Ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ, γιατί πιστεύω ότι θα δουλέψει έντιμα και αποτελεσματικά για την πόλη μας. Προσωπικά, έχοντας αποκτήσει πείρα και γνώσεις στην δημόσια διοίκηση (Α.Σ.Ε.Π), έχω την διάθεση και τον χρόνο να είμαι δίπλα στην πόλη μας και τους ανθρώπους της.