"ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ"

 

*του Δημήτρη Χριστοφορίδη,

Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου

 

 Η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων είναι μια από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η οικονομική κρίση, η μείωση των εσόδων των πολιτών αλλά και της αυτοδιοίκησης, δημιούργησαν νέα δεδομένα και στη διαχείριση της καθαριότητας και της ανακύκλωσης του Δήμου μας. Το θετικό δεδομένο ήταν η μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Η οικονομική κρίση μας έκανε όλους λιγότερο σπάταλους κι αυτό φαίνεται κυρίως από το τι πετάμε.

Τα αρνητικά δεδομένα όμως είναι αμείλικτα: οι εργαζόμενοι μειώθηκαν, σχεδόν, στο μισό, ο μηχανολογικός εξοπλισμός έχει ανάγκη από συνεχή συντήρηση, οι τιμές των πετρελαιοειδών αυξήθηκαν.

Οφείλουμε λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες να διατηρήσουμε το ίδιο υψηλό επίπεδο καθαριότητας χωρίς να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη, αφού οι πολίτες δεν αντέχουν κι άλλες επιβαρύνσεις.

Η ορθολογική και αυστηρή διαχείριση, η εξεύρεση λύσεων που θα περιορίσουν τις δαπάνες, θα αξιοποιήσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και θα μειώσουν το κόστος, είναι η μοναδική απάντηση για να εξασφαλίσουμε πόλη καθαρή σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.

Σε αυτή την κατεύθυνση τους τελευταίους μήνες προχωρήσαμε στην εφαρμογή μέτρων που βελτίωσαν σημαντικά τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας:

  1. Από τον περασμένο Αύγουστο ξεκίνησε και πάλι η συνεργασία με τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού, γεγονός που μειώνει το κόστος μεταφοράς και τις ώρες απασχόλησης αυτοκινήτων και προσωπικού, που σπαταλούνταν σε δρομολόγια για την απόθεση των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ. Το ίδιο προσωπικό και τα απορριμματοφόρα μπορούν να εκτελέσουν περισσότερο πραγματικό έργο στην πόλη.

  2. Ταυτόχρονα, οι τομείς καθαριότητας μειώθηκαν από 16 σε 11. Σε συνδυασμό με τη μείωση των δρομολογίων προς το ΣΜΑ, μικρότερος αριθμός προσωπικού και απορριμματοφόρων μπορούν να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερες περιοχές της πόλης μας.

  3. Εκσυγχρονισμός του γκαράζ, δημιουργία αποθήκης ανταλλακτικών, συνεχής έλεγχος και διαδικασίες εισροών- εκροών, που επιτρέπουν να έχουμε καλύτερη εικόνα των προμηθειών.

Όλα τα παραπάνω δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς τη συνεχή συνεργασία με τους εργαζόμενους, που σε δύσκολες συνθήκες δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό σε καθημερινή βάση και συχνά υπερβαίνουν τις φυσικές τους δυνάμεις για να ανταποκριθούν σε έκτακτες ανάγκες της πόλης.

Η τήρηση της καθαριότητας, η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η διαχείριση των απορριμμάτων είναι βασισμένη σε διαρκή προσπάθεια, αλλά χρειάζεται και αλλαγή νοοτροπίας. Η οικονομική κρίση συνέβαλε να αναλογιστούμε όλοι, κεντρική διοίκηση, αυτοδιοίκηση και πολίτες,λάθη σε επιλογές και πρακτικές. Να αναζητήσουμε λύσεις προς όφελος της διαχείρισης της καθημερινής μας ζωής, της τοπικής μας κοινωνίας, της χώρας.

Ως δημοτική αρχή δεν επαναπαυόμαστε. Η αναζήτηση σύγχρονων, αποτελεσματικότερων, οικονομικότερων και πιο φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων, είναι ενταγμένες στην πολιτική μας. Δεν τα γνωρίζουμε όλα. Σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και με φορείς της Πολιτείας, θα είμαστε σύντομα έτοιμοι να θέσουμε σε διαβούλευση με τους πολίτες ένα σύγχρονο πρόγραμμα αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων.