ΠΙΝΕΙΣ ΜΠΥΡΑ ….

«ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Ο ΔΗΜΟΣ!!

 

 Το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προωθεί «φόρο μπύρας» υπέρ των δήμων για δράσεις ανακύκλωσης

Πιο συγκεκριμένα ο φόρος θα καθοριστεί στο 10% επί του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και θα εισπράττεται μαζί με τον ΕΦΚ από τις τελωνειακές αρχές.

Ακόμη τα εισπραττόμενα ποσά αποδίδονται στο λογαριασμό ο οποίος τηρείται στο όνομα του υπουργείου Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Φόρος ζύθου υπέρ δήμων και κοινοτήτων», ο οποίος πλέον μετονομάζεται σε «Φόρο μπύρας υπέρ δήμων».

Παράλληλα, τα έσοδα του λογαριασμού κατανέμονται στους δήμους με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με την ανακύκλωση των απορριμμάτων που παράγονται από την κατανάλωση μπίρας (γυάλινες φιάλες, αλουμινένια κουτάκια).

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για νέο φόρο και ως εκ τούτου δεν θα επιβαρυνθεί η τελική τιμή του προϊόντος καθώς ο εν λόγω φόρος αντικαθιστά τον «φόρο ζύθου» που θεσμοθετήθηκε με Βασιλικό Διάταγμα το 1958.

Τέλος, ο φόρος προβλέπεται στο άρθρο 34 του νομοσχεδίου «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ – Οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ – Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως μεθαύριο