Ιατρείο Μνήμης

στις Κοινωνικές Υπηρεσίες

του Δήμου Κορυδαλλού

iatrio mnimis

 

 

 

Το Τμήμα Προστασίας Προαγωγής Δημόσιας Υγείας & Δημόσιας Υγιεινής της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού συμμετέχοντας στο πρόγραμμα δωρεάν ελέγχου μνήμης «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΟΥ», ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Ιατρείου Μνήμης στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων σε συνεργασία με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα άνω των 60 ετών και εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία εδώ και ένα χρόνο σε έξι δήμους της Αττικής.

Ο βασικός στόχος του προγράμματος «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΟΥ», είναι η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σχετικά με τη μνήμη, τις διαταραχές της και τους τρόπους διατήρησής της. Στα Ιατρεία Μνήμης προσφέρεται από ειδικά εκπαιδευμένο Ψυχολόγο, έγκαιρη διάγνωση της Νόσου του Alzheimer και των άλλων μορφών άνοιας, μέσω εξειδικευμένης αξιολόγησης της μνήμης των ηλικιωμένων.

Μέσω των αξιολογήσεων μπορεί να υπάρξει σταθερή παρακολούθηση, σύγκριση των αποτελεσμάτων και επαναξιολόγηση των ηλικιωμένων ατόμων, με σκοπό την διατήρηση της μνήμης στα βέλτιστα επίπεδα. Η ύπαρξη των ιατρείων στους δήμους διευκολύνει τη πρόσβαση των ηλικιωμένων και στην περίπτωση θετικών ευρημάτων υπάρχει η δυνατότητα να παραπεμφθούν σε κοινοτική δομή, για την προαγωγή της ψυχικής τους υγείας.

Η δυνατότητα άμεσου ελέγχου των πολιτών στην περιοχή τους, βοηθά την πρόληψη και την ανάπτυξη ενός θεραπευτικού πλάνου στις κοινότητες, με σκοπό τη προαγωγή της ψυχικής τους υγείας. Οι προληπτικές εξετάσεις και οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από την άνοια, σε κοινοτικό επίπεδο, συντελούν στην υιοθέτηση αποτελεσματικότερων στρατηγικών αντιμετώπισης της. Απώτερος σκοπός είναι η ύπαρξη μίας ολοκληρωμένης παρέμβασης για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων.

Το Ιατρείο Μνήμης του Δήμου Κορυδαλλού θα λειτουργεί αποκλειστικά με ραντεβού στα Δημοτικά Ιατρεία, Ξενοφώντος & Πελοπίδα 5 κάθε Δευτέρα 9:00π.μ με 14:00μ.μ.

Πληροφορίες και ραντεβού Τμήμα Προστασίας Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής, τηλ. 210 4954814.